Bài phát biểu của ông Lai Nam Hải – Chủ tịch & Nhà sáng lập Tập đoàn Wakamono tại chương trình Cất Cánh,
được phát sóng trên kênh VTV1 vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, về phát minh mới nhất của Wakamono.
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qkd-lHQnCHI