Chương trình Chuyện Trưa 12h HTV
đã phỏng vấn cty và chiếc khẩu trang diệt VIRUS CORONA 99% đầu tiên trên thế giới của Wakamono

https://www.facebook.com/watch/?v=2851635068450532