Chương trình Chuyện Trưa 12h HTV
đã phỏng vấn cty và chiếc khẩu trang diệt VIRUS CORONA 99% đầu tiên trên thế giới của Wakamono

https://www.youtube.com/watch?v=HNpI_b3CrFg