Báo khoa học Ấn Độ “Nano Dầu Olive của Wakamono giải pháp thay thế Silicone trong chăm sóc tóc”

 

Trang báo khoa học Indian Journals and Research Publications – IndianJournals.com là trang công bố các nghiên cứu uy tín hàng đầu tại Ấn Độ cũng như thế giới và tạp chí khoa học Advances in Applied Research – tạp chí khoa học gồm các bài báo về lĩnh vực Khoa học Vật liệu (Vật liệu sinh học; Vật liệu nano; Vật liệu thực phẩm) và Khoa học Nông nghiệp (Công nghệ sinh học) với Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ International Standard Serial Number (ISSN) 0974-3839.

Công bố bài nghiên cứu “Evaluation and application of nano olive oil in hair care products, a potential substitute for silicone” – “Đánh giá và ứng dụng của nano dầu olive trong sản phẩm chăm sóc tóc, nguyên liệu tiềm năng thay thế silicone” vào 10.2022 của tác giả Lại Nam Hải (CEO Công ty Wakamono) và các cộng sự.
Nghiên cứu chứng minh Hiệu quả của Nano Dầu Olive trong sản phẩm chăm sóc tóc so sánh với silicone. Silicone thông thường trong ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm được liệt vào nhóm vi nhựa, và đã được thông báo là không phân hủy sinh học và việc giảm thiểu và thay thế silicone trong sản phẩm mỹ phẩm là một điều thiết yếu. Nghiên cứu cho thấy Nano Dầu Olive có khả năng thay thế silicone trong dầu gội mà vẫn đảm bảo độ mượt và bóng của tóc, hơn nữa còn có khả năng giảm ROS – Reactive Oxygen Species (ROS đã được liên hệ tới hội chứng rụng tóc).